Lịch sử  • năm 1943Được thành lập vào năm 1943, FAWDE của các sản phẩm chính bao gồm các máy móc nông nghiệp, công nghiệp máy móc, thủy lực và máy phát điện. FAWDE bắt đầu thiết kế và sản xuất động cơ diesel cho xe từ thập niên 1980.  • năm 1992FAWDE gia nhập FAW năm 1992 như một công ty con cơ, chủ yếu là sản xuất động cơ xe và các loại xe đặc biệt.  • năm 2001FAWDE đã trở thành một chi nhánh của FAW JIEFANG vào năm 2003. Các sản phẩm của FAWDE có thể được chia thành 7 series. FAWDE đã phát triển thành công four-Van nặng diesel động cơ đầu tiên ở Trung Quốc.  • năm 2011Kể từ năm 2011, FAWDE mất một kế hoạch 15 năm để đạt được "công cụ tiên tiến ở Trung Quốc, famousengine trên toàn thế giới".