THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

- Jun 02, 2016 -

Thị trường hoạt động tại Việt Nam
FAWDE xuất khẩu 6 loạt các sản phẩm, tức là W\X\K\F\L\M đến Việt Nam. Chúng tôi cổ phiếu thị trường của động cơ diesel là 27.000, trong số đó W\X là các sản phẩm chính trên bán. Động cơ diesel hạng nặng L\M với công nghệ tiên tiến quốc tế đang đổ vào thị trường Việt Nam ở quy mô lớn. Chúng tôi hỗ trợ các đơn vị lớn tại Việt Nam là nhiều lớn ô tô doanh nghiệp địa phương, chẳng hạn như THAC, Meihua Motor Corporation, TMT, Dongfeng Changjiang Motor Corporation, No.21 Factory, số 51 Factory, chiến tranh Trung-Việt Nam Motor hợp tác, thắng lợi Motor Corporation, Vinaxuki và như vậy. Chúng tôi cũng nhập vào thị trường cùng với Jiefang và JAC xe và máy phát điện. Các sản phẩm của chúng tôi có thể nhìn thấy trên khắp đất nước bây giờ. Chúng tôi thiết lập một văn phòng tại Việt Nam trong năm 2008, trang bị với 3 người lao động thường xuyên và 1 phiên dịch. Nơi làm việc, thiết bị và xe thương mại có được thiết lập tốt.

 

FAWDE bộ phận Trung tâm tại Việt Nam
FAWDE bộ phận Trung tâm được thành lập tại Hà Nội vào năm 2012. Phổ biến các đơn vị dự trữ của Trung tâm là hơn 500, bao gồm cả nhanh chóng mặc các bộ phận cho tất cả các động cơ diesel FAWDE trong thời hạn bảo hành tại thị trường Việt Nam, và một số mục đích đặc biệt các bộ phận khác. Trung tâm nhằm mục đích đảm bảo cung cấp các bộ phận cho sự hài lòng tốt của người dùng Việt Nam.
Nằm gần các qua số 1 và số 5 Quốc lộ của Việt Nam, các trung tâm thích một giao thông rất thuận tiện. Nó cũng là trung tâm Hà Nội hậu cần quan trọng nhất. Vì vậy, những người sử dụng thứ tự của các bộ phận có thể được chuyển giao kịp thời và chính xác để nâng cao mức độ hài lòng khách hàng.

 

Hệ thống dịch vụ FAWDE Việt Nam
FAWDE đã xây dựng 4 trạm dịch vụ cốt lõi ở Việt Nam từ năm 2008, mà chúng tôi thực hiện một nỗ lực phối hợp với các hệ thống dịch vụ của nhà sản xuất ô để hình thành một số các trạm dịch vụ mạng tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ của FAWDE bộ phận Trung tâm, Dịch vụ bán kính và sửa chữa giai đoạn FAWDE ở Việt Nam đã được cắt giảm rất nhiều. Văn phòng FAWDE, Việt Nam đang tập trung vào việc tăng số lượng và chất lượng của các trạm dịch vụ.
Với việc không ngừng nâng cấp các công nghệ liên quan đến động cơ diesel, FAWDE đã đổ một lượng tiền lớn vào việc đào tạo Dịch vụ kỹ thuật tại các trạm dịch vụ và nhà sản xuất xe tại Việt Nam, nhằm cải thiện kỹ năng của họ cho tốt hơn Dịch vụ thị trường Việt Nam.


  • Ca6dm2 Series
  • Xe động cơ chi tiết
  • Các loại khác nhau của động cơ ô tô
  • Water(Fire) máy bơm động cơ
  • Nền tảng bán trailer
  • Taxi trên động cơ xe tải 6 x 4 tải nặng

sản phẩm liên quan