Dịch vụ


MẠNG DỊCH VỤ NƯỚC NGOÀI


main_service_banner.png

29 văn phòng trong nước tại Trung Quốc, hơn 1800 trạm dịch vụ; 6 văn phòng ở nước ngoài, 125 trạm dịch vụ bao gồm 37 quốc gia và khu vực ở châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, châu Âu. Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất, nhanh nhất và thỏa đáng nhất cho tất cả mọi người
và người dùng ở nước ngoài. Trở thành điểm chuẩn ngành.